Termeni și condiții

TOATE DREPTURILE REZERVATE 

Prin accesarea și utilizarea site-ului, vizitatorii sunt de acord cu politica noastră de confidențialitate. 

Materialul prezent pe site nu poate fi reprodus și transmis în nicio formă (electronic sau fizic), după cum urmează: înregistrarea, fotocopierea sau reproducerea prin orice alt mod de stocare informațională ori mijloc de recuperare fără a avea în prealabil acordul autorului (acordul scris, datat și semnat). 

EXONERARE ȘI/SAU NOTIFICĂRI LEGALE

Toate informațiile prezente pe site reflectă punctul de vedere al autorului la data lansării site-ului. Unele întâmplări sau relatări prezentate aici sunt fictive, scopul fiind asimilarea mai ușoară a informațiilor. Din acest motiv, în cazul schimbării datelor, autorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica, în baza acestor noi condiții, opinia și conținutul prezentat pe site.  

Atât autorul, cât și reprezentanțele/filialele sale, partenerii și colaboratorii săi nu își asumă vreo responsabilitate pentru omisiuni, erori sau inexactitatea datelor din prezentul material publicat. Menționăm faptul că orice lezare a unei persoane sau organizații nu este intenționată. În cazul în care se impune consultarea privind probleme juridice/legale, este necesar să fie contactat un profesionist calificat. 

Prezentul conținut de pe site nu este destinat pentru a fi utilizat ca o resursă de consilieră contabilă sau juridică. Este necesar să cunoașteți legislația în vigoare din țara dumneavoastră, privind tranzacțiile și practicile de afaceri. 

Specificăm faptul că orice referire la orice persoană sau afacere este pur întâmplătoare. 
De asemenea, la plasarea comenzii, fiecare client este în mod automat înregistrat ca fiind de acord cu termenii și condițiile de utilizare (conform Ordonanței OUG nr.34/2014 din 4.06.2014), cu privire la drepturile consumatorilor.

Utilizarea datelor personale

Politica generală de confidențialitate, în cadrul CloudMountainCoffee.shop, în conformitate cu Regulamentul UE 2016/67, cu privire la protecția clienților/persoanelor fizice în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Compania SC CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL (va fi denumită în continuare Compania) se aliniază conform Regulamentului UE 2016/6709 al Parlamentului European și al Consiliului, cu privire la protecția persoanelor fizice în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv cu privire la liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (ce va fi denumit în continuare GDPR), ce a intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică:

 • Punctelor de lucru și sediului CloudMountainCoffee.shop
 • Întregului personal și tuturor departamentelor aparținând companiei noastre (angajații CloudMountainCoffew.shop)
 • Tuturor furnizorilor, contractanților și oricăror alte persoane care lucrează în numele CloudMountainCoffee.shop

TERMENI

 • Entitate / Operator (în acest caz SC CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL) și orice altă autoritate publică, persoană juridică, organizație non-guvernamentală care are dreptul să prelucreze sau să stabilească scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Date cu caracter personal – orice informație ce privește o persoană fizică identificabilă sau identificată. O persoană identificabilă este o persoană care poată să fie identificată direct sau indirect, prin intermediul unui element de identificare, precum: nume, prenume, CNP (cod numeric personal), adresă, telefon, venituri, date biometrice, fotografii, venituri, email, adresa de IP sau datele medicale, genetice, datele privind originea etnică/rasială, apartenența sindicală, preocupări culturale, convingeri filosofice, religioase, politice. 
 • Persoană vizată – reprezintă orice persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate sau pot fi prelucrate de operator.

INFORMAȚII GENERALE 

SC CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL, având sediul în oraș Năvodari, strada M11, nr. 25B,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J13/3544/2019, cod fiscal RO41794901,

Email: office@cloudmountaincoffee.shop, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal, pe care le colectează în mod direct de la persoanele fizice vizate sau prin alte surse legale.  

Societatea noastră (SC CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL) are calitatea de operator în acord cu prevederile noului Regulament. Specificăm faptul că au fost depuse toate eforturile pentru implementarea măsurilor rezonabile pentru protecția informațiilor personale ale persoanelor fizice, astfel încât toate datele acestora să fie prelucrate în siguranță.

În momentul în care persoanele fizice vizate sunt sau intră în contact cu societatea noastră, informațiile sale sunt generate și ne sunt încredințate. 

Scopul prezentei Politici de Confidențialitate este de a explica persoanelor fizice vizate care sunt datele personale prelucrare, de ce anume sunt prelucrare și pentru ce vor utilizate (în calitatea noastră de Operator). Respectăm politicile de cofidențialitate și nu transmitem sau vindem liste cu informații/adrese de email ale persoanelor fizice vizate. Suntem pe deplin conștienți de faptul că toate datele și informațiile personale aparțin persoanelor fizice, de aceea ne angajăm să le prelucrăm cu atenție și mai apoi, acestea să fie stocate în siguranță. Nu vom oferi date și informații părților terțe fără a anunța în prealabil persoana fizică vizată. 

Prezenta Politică de Confidențialitate nu se extinde pe aplicațiile și/sau site-urile unor părți terțe, la care vizitatorii site-ului nostru ar putea ajunge prin accesarea unor link-uri inserate/prezente pe site-ul nostru, întrucât acest fapt excede controlul companiei noastre. În acest sens, le recomandăm tuturor să examineze Politica de Confidențialitate a tuturor aplicațiilor utilizate sau de pe site-urile vizitate înainte de furnizarea datelor personale. 

Prezenta Politică de Confidențialitate include procesul de selecție și recrutate a candidaților aplicanți la posturile companiei (de exemplu: datele cu caracter personal furnizate prin completarea unui formular solicitat de angajator; datele cu caracter personal furnizate prin transmiterea online a CV-ului).

Aducem la cunoștință tuturor solicitanților faptul că datele personale care le vor fi colectate, precum și scopul în care acestea sunt colectate și utilizate sunt în acord cu Politica de Confidențialitate specifică procesului de recrutare formulată de companie.  

Conform legislației, persoanele fizice care beneficiază de serviciile noastre sau se află într-o relație de orice fel cu compania noastră, este denumită o persoană fizică vizată care, așa cum am specificat și la secțiunea TERMENI este o persoană fizică identificată sau identificabilă. În scopul de a fi transparenți privind prelucrarea de date și pentru a-i permite oricărei persoane fizice vizate să își exercite drepturile cu ușurință, oricând, am implementat măsurile necesare pentru a facilita comunicarea dintre cele două părți – persoana vizată și operatorul de date. 

ANGAJAMENTUL CloudMountainCoffee.shop 

Protecția datelor și informațiilor personale ale tuturor persoanelor fizice vizate este foarte importantă pentru compania noastră. Astfel, ne-am luat angajamentul de a respecta noul Regulament (EU 2016/679), legislația națională, precum și aceste principii:Transparență, echitate și legalitate

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate legal și corect. Compania noastră este întotdeauna transparentă privind informațiile utilizate, persoana vizată fiind întotdeauna informată. Persoanele fizice vizate au controlul

Le oferim persoanele fizice vizate, în limitele legii, posibilitatea de modifica, examina și/sau șterge toate datele personale pe care le-au furnizat pe site-ul nostru, dar și exercitarea celorlalte drepturi. Integritatea datelor / limitarea scopului

Datele cu caracter personal sunt utilizate doar în scopurile menționate în momentul colectării sau într-un scop compatibil cu cele specificate inițial. Toate scopurile de utilizare a datelor sunt conform legislației în vigoare. De aceea, luăm toate măsurile pentru ca datele personale să fie complete, corecte, actualizate. Securitate

Sunt aplicate toate măsurile rezonabile de criptare și securitate, pentru a proteja cât mai bine informațiile și datele. Ținem să menționăm faptul că niciun site, aplicație sau conexiune Internet nu poate fi complet sigură, existând întotdeauna un risc minim.

ÎNTREBĂRI / NELĂMURIRI

Persoanele vizate ne pot contacta online (office@cloudmountaincoffee.shop) pentru orice întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor cu caracter personal, atunci când există îngrijorări privind modul de prelucrare a datelor sau în care sunt tratate problemele de confidențialitate, dar și atunci când își doresc exercitarea drepturilor legale privind datele deținute. 

Prezenta Politică de Confidențialitate poate fi modificată în orice moment. Actualizările și modificările acesteia vor fi valabile imediat după notificare; realizăm informarea persoanelor fizice vizate prin notificarea pe mail și/sau afișarea pe site.  

INFORMAȚIILE PERSOANELOR FIZICE VIZATE

În momentul în care o persoană vizată interacționează cu noi este posibil să furnizeze sau să își dea acordul să preluăm din alte surse date de tipul:

 • Nume/Prenume
 • Telefon
 • CNP (cod numeric personal)
 • E-mail
 • Adresă
 • Date bancare, inclusiv cont bancar pentru retur
 • Date despre serviciile și produsele achiziționate

CARE ESTE SCOPUL COLECTĂRII ACESTOR DATE?

Informațiile persoanelor vizate sunt colectate în scopuri legitime și determinate, care includ, dar nu se limitează la acestea, următoarele:

COMENZI

 • Comunicarea informațiilor legate de livrarea comenzii sau a altor situații neprevăzute care ar putea apărea
 • Facturarea produselor achiziționate
 • Expedierea la adresa specificată în momentul comenzii
 • Returnarea banilor achitați (în caz de retur)
 • Ridicarea produselor de la client (în caz de retur)

PROCES DE RECRUTARE

 • Comunicarea informațiilor cu privire la pozițiile disponibile în companie
 • În vederea angajării candidaților – pentru a lua decizia potrivită de angajare
 • Pentru încheierea unui contract de muncă relevant specializării și/sau calificării candidaților

ALTE SCOPURI

 • Pentru încheierea, modificarea sau executarea unui contract între companie și persoanele vizate
 • Pentru a crea conturile clienților 
 • Pentru a adresa solicitările persoanelor vizate
 • Pentru a răspunde întrebărilor și nelămuririlor persoanelor vizate
 • Optimizarea serviciilor și produselor comercializate
 • Diagnosticarea sau remedierea problemelor/defecțiunilor tehnice
 • Prelucrarea datelor în scopuri de marketing (doar cu acordul persoanelor vizate)
 • Pentru a transmite reclame, oferte și conținut personalizat
 • Pentru a apăra compania contra atacurilor cibernetice
 • Pentru a constata sau revendica un anumit drept în instanță
 • Pentru a conforma legislației compania noastră. 

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

Persoanele vizate și-au oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. De menționat faptul că acestea își pot retrage oricând consimțământul prin urmarea pașilor pentru dezabonarea (Unsubscribe) direct din e-mail (când este cazul) sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de contact: office@cloudmountaincoffee.shop

 • Prelucrarea datelor este necesară pentru a încheia sau executa un contract între companie și persoanele fizice vizate, cum ar fi: contract de prestări servicii, contract de vânzare, contract de sponsorizare. 
 • Prelucrarea datelor se realizează pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei fizice vizate sau oricărei alte persoane fizice.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personale este necesară pentru îndeplinirea anumitor obligații legale ale organizației. 

STOCAREA DATELOR

Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor, nu mai mult de 5 ani de la ultima interacțiune a persoanei vizate cu compania sau de la încetarea contractului. După încheierea acestei perioade, datele vor fi șterse din sistemele informatice, distruse sau transformate în date anonime, urmând să fie utilizate pentru cercetare statistică, științifică sau istorică.

De reținut! Datele sunt stocate pe perioada impusă de lege, în anumite situații reglementate expres. 

PARTAJAREA DATELOR CU TERȚE PĂRȚI

Compania noastră se angajează să nu partajeze datele generate și obținute de persoanele fizice vizate (în procesul de vânzare, în cadrul procesului de angajare și etapelor specifice acestuia) către companii sau părți terțe fără a avea acordul/consimțământul expres, acordat separat în acest sens.  

De asemenea, compania noastră confirmă faptul că datele cu caracter personal furnizate în cadrul procesului de recrutare sunt stocate în mod securizat sau sunt șterse/distruse. Cu această ocazie, persoanele fizice vizate sunt informate că există acorduri de prelucrare a datelor cu caracter personal  cu furnizorul sau furnizorii de software, prin care compania a fost asigurată că și ei sunt conformi cu GDPR. 

CloudMountainCoffee.shop (S.C. CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL) poate transmite datele persoanelor fizice vizate, prin respectarea legii aplicabile, unor terți sau parteneri de afaceri, cum sunt împuterniciții proprii. Precizăm faptul că sunt depuse în permanență eforturi pentru a ne asigura că acești terți, la rândul lor, au implementat măsuri potrivite pentru protecție și securitate în utilizarea datelor. 

Pentru ca datele dumneavoastră să fie protejate, avem clauze contractuale cu toți acești terți. Persoanele vizate vor fi informate de fiecare dată (într-un termen rezonabil) privind identitatea acestor terți înainte de a le transmite date, ne vom asigura că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul persoanelor vizate sau alt temei juridic care se aplică. 

Spre exemplu, datele cu caracter personal ar putea fi furnizate altor companii, cum sunt furnizorii noștri de telecomunicații sau servicii IT, servicii juridice, contabilitate, firme de curierat sau alți terți cu care există o relație contractuală. Toate aceste părți terțe sunt selectate cu o atenție deosebită, pentru ca datele cu caracter personal să fie prelucrate doar în scopurile pe care le-am indicat mai sus. 

În plus, am mai putea partaja datele către parteneri de afacere, ca o consecință a unui efort comun pentru a furniza un serviciu sau pentru a oferi un produs. Alt caz, mai puțin probabil, ar fi cazul în care compania ar vinde o parte sau întreaga afacere, ceea ce implică și transferul acestor date odată cu vânzarea. Datele ar mai putea fi transmise și altor părți, doar având acordul sau în conformitate cu instrucțiunile persoanei fizice vizate. 

Atenție! Datele cu caracter personal pot fi furnizate către instanțele judecătorești, parchet, poliție și altor organe abilitate ale statului, în baza și limitele prevederilor legale, respectiv ca urmare a cererilor expres formulate. 

Compania se asigură că datele persoanelor vizate nu vor părăsi SEE (Spațiul Economic European), în limitele rezonabile. Cu toate acestea, în măsura în care datele cu caracter personal vor fi transferate către țări din afara SEE, compania va urmări, în toate cazurile, fără excepție, ca aceste transferuri să fie legitime și să fie efectuate doar cu acordul explicit al persoanei vizate sau în baza altui temei legal. 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ÎN RAPORT CU NOUL REGULAMENT

 • Dreptul de a fi informat privind prelucrarea datelor personale
 • Dreptul de accesa datele, dreptul de a modifica datele incomplete sau de a rectifica datele incomplete
 • Dreptul de a-și putea retrage acordul în toate cazurile în care prelucrarea datelor se face doar în baza acestuia
 • Dreptul de a fi uitat – de a fi șters din bazele de date cu caracter personal
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor 
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate exclusiv pe prelucrare automată (inclusiv creare de conturi, profiluri)
 • Dreptul de a se adresa justiției
 • Dreptul de a formula și înainta o plângere/reclamație în fața Autorității de Supraveghere

CloudMountainCoffee.shop (S.C. CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL) aduce la cunoștință persoanelor fizice vizate următoarele:

 • Persoana fizică vizată își poate retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrate datelor personale sau cele pentru marketing direct, prin efectuarea pașilor de dezabonare din mail/SMS sau altă formă de abonare electronică. 
 • Dorința de a-și exercita drepturile poate fi transmisă printr-o cerere scrisă, semnată și datată la adresa de contact: office@cloudmountaincoffee.shop
 • Toate drepturile menționate mai sunt nu sunt absolute, existând și anumite excepții. De aceea, cererile primite sunt mai întâi analizate, pentru a se putea decide dacă sunt sau nu întemeiate. În cazul în care o cerere este întemeiată, atunci compania urmează să faciliteze exercitarea drepturilor. În măsura în care cererea este neîntemeiată, compania o va respinge, dar va informa persoana vizată care a transmis solicitarea respectivă despre respingere, dar și asupra drepturilor de depunere a unei plângeri către Autoritatea de Supraveghere și de a se adresa justiției. 

Compania va face tot posibilul să răspundă acestor solicitări într-un termen de aproximativ 30 de zile, însă termenul ar putea să se prelungească din diverse motive, cum sunt: complexitatea solicitării, un număr mare de solicitări primite sau imposibilitatea de identificare a persoane vizate. În această situație, în urma tuturor eforturilor depuse pentru identificarea persoanei vizate, compania nu reușește să o identifice, iar aceasta din urmă nu îi furnizează informații suplimentare utile pentru identificare, compania nu este obligată să dea curs cererii. 

TRANSPORT

Costul transportului este inclus în prețul de achiziție. 

SOLICITĂRI ȘI EXERCITAREA DREPTURILOR

Pentru orice întrebări sau nelămuriri privind prelucrarea datelor persoanei fizice vizate sau dacă aceasta are îngrijorări cu privire la politica de confidențialitate sau dorește să își exercite drepturile legale, ne puteți contacta la adresa de mail – office@cloudmountaincoffee.shop

 Datele persoanei responsabile cu prelucrarea datelor angajaților în cadrul CloudMountainCoffee.shop (S.C. CLOUD MOUNTAIN COFFEE SRL) sunt următoarele:

TELEFON: 0746 334 433

MAIL: office@cloudmountaincoffee.shop

MODALITATEA DE PLATĂ

Plata acceptată pentru produsele achiziționate este plata cu cardul.  

PLATA CU CARDUL

Comenzile plasate pe site-ul nostru pot fi achitate online, cu cardul personal sau cardul firmei, în condiții de siguranță deplină. 

Cardurile acceptate sunt cele emisa sub siglele VISA (Electron sau Classic) și MasterCard (inclusiv cele Maestro, dacă au cod VV2 / CVC2). 

Nu percepem comisioane suplimentare pentru tranzacții. Asigurăm securitatea tranzacțiilor prin utilizarea platformei MobilPay. După plasarea comenzii, veți fi direcționat către pagina MobilPay pentru introducerea datelor de card, însă nu-ți va fi niciodată solicitat codul PIN. 

Atunci când cardul este asociat unui cont în altă monedă decât moneda țării (RON), tranzacțiile se vor efectua în RON, la cursul de schimb al băncii emitente pentru respectivul card. 

Datele de card sunt procesate exclusiv prin intermediul platformei de plată MobilPay. Menționăm faptul că CloudMountainCoffee.shop nu solicită și nici nu stochează niciun fel de informații privind cardul cu care se achită.

Ne puteți contacta de luni până vineri, în intervalul orar 9.00 – 18.00, telefonic sau online. 

Utilizarea cookie-uri

Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies.